Revizuire Analiza de Risc la Securitate Fizica

528.00 lei

Termen de livrare: 1-2 zile lucrătoare

Nu există informații de garanție disponibile pentru acest produs.

Achizitii SEAP

Revizuire Analiza de Risc la Securitatea Fizica – aceasta se revizuiește în una dintre următoarele situații:

 • cel puțin o dată la trei ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității;
 • în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
 • în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unității;

Ce este Revizuire Analiza de Risc la Securitatea Fizica?
Analiza de risc la securitatea fizică – activitate desfășurată pentru a identifica amenințările și vulnerabilităţiie care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora.

Cine are nevoie de Revizuire Analiza de Risc la Securitatea Fizica?
Analiza de risc la securitate fizica Conform Hotărârii de Guvern 301 din 2012, toate persoanele juridice și instituțiile publice au obligația de a face analiza de risc in vederea identificarii si tratării vulnerabilitatilor de securitate fizica.

Ce presupune efectuarea unei Revizuire Analiza de Risc la Securitatea Fizica?
Analiza de risc pentru un obiectiv se face in baza unor documente, a unui chestionar/interviu privind activitatea firmei si masurile de securitate deja existente.

In vederea efectuarii analizei de risc trebuie sa pregatiti urmatoare documente, daca exista (in functie de obiectiv, nu toate aceste documente sunt necesare:

 • copie dupa documentul care face dovada dreptului de proprietate sau de folosinta asupra obiectivului ce urmeaza a fi analizat;
 • copie dupa certificatul de inregistrare la Registrul Comertului;
 • plan se situatie, plan de incadrare in zona (documentatie cadastrala), schite cladiri sau ceva similar (plan la scara prin care se prezinta limitele spatiului, cladirile, vecini, cai de acces, etc);
 • planul de paza in cazul obiectivelor preexistente (nu este necesar in cazul obiectivelor care nu au instituita paza cu personal uman conform art. 6 din Normele metodologicede aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor);
 • proiectul sistemului tehnic de securitate avizat de organul de politie competent teritorial (doar in cazul obiectivelor preexistente);
 • certificat de calitate si garantie pentru mijloacele de protectie mecanofizice (usi, ferestre, gratii metalice, seifuri, case de bani sau dulapuri de casierie, genti securizate de transport, compartiment blindat) care sa ateste clasa de rezistenta la efractie – certificare conform standardelor nationale sau europene de profil;
 • certificat de calitate si garantie pentru echipamentele componente ale sistemelor de alarmare – certificare conform standardelor nationale sau europene de profil (doar in cazul obiectivelor preexistente);
 • contractul de prestari servicii incheiat cu societatea specializata de paza si protectie (daca este cazul)
 • contractul de prestari servicii incheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare (daca este cazul);
 • contractul de prestari servicii mentenanta/revizii tehnice a sistemelor tehnice de securitate; (daca este cazul);
 • contractul de prestari servicii transport bunuri si valori (daca este cazul)

Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde:
a) nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării;

b) amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi cu impact asupra activităţii unităţii;

c) cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii beneficiare;

d) sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra persoanelor şi activităţii;

e) analizarea riscurilor identificate;

f) estimarea riscurilor la securitatea fizică;

g) stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional;

h) estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc asumat;

i) concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menţionând concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efracţie, control acces şi alarmare, elementele de protecţie mecanofizică, precum şi alte măsuri.

Grila de evaluare specifică obiectului de activitate al unităţii beneficiare se completează pentru situaţia în care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se încadrează în domeniul riscului acceptabil.

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.