Procedură Service Reparații Echipamente IT

Laboratorul nostru beneficiază de echipamente și tehnologii de vârf, ce ne permit să efectuăm reparații și diagnosticări precise ale defecțiunilor apărute la orice brand de echipamente IT disponibile pe piața din România.

De Reținut !

 • Pentru a putea oferi o estimare precisă a costurilor de reparare și a termenului de finalizare, este necesar ca echipamentul să fie adus în service pentru diagnosticare.
 • Diagnosticarea se efectuează în ordinea în care sosesc echipamentele, iar după finalizarea acestei etape, vă vom contacta pentru a vă prezenta costurile reparației și termenul estimat de finalizare.
 • În majoritatea cazurilor, reparațiile sunt finalizate într-un interval de 24-48 de ore, cu excepția situațiilor în care sunt necesare componente speciale sau reparații complexe.
 • Pentru echipamentele de tip laptop sau tabletă, vă rugăm să aduceți și alimentatorul aferent.
 • Repararea se efectuează doar cu acordul clientului, iar după finalizarea procesului, veți fi imediat notificat cu privire la disponibilitatea echipamentului pentru predare.
 • În cazul în care clientul decide să nu efectueze repararea, va fi percepută o taxă de diagnosticare.
Procedura Service

TERMENI ȘI CONDIȚII – PROCEDURA SERVICE

 • InfoCalc.ro nu solicită prezentarea facturilor de achiziție pentru licențele de programe software, componente de calculator, periferice sau alte echipamente și subansamble. Totuși, vă rugăm să aveți în vedere că InfoCalc.ro nu își asumă responsabilitatea pentru potențialele fraude comise de clienții săi în legătură cu aceste aspecte. Este responsabilitatea fiecărui client să furnizeze informații corecte și să respecte regulile și reglementările aplicabile privind achiziția și utilizarea produselor.
 • La primirea echipamentului pentru reparație, vom completa o fișă de service care va conține informații despre modelul și caracteristicile acestuia, precum și datele de contact ale clientului. Vă asigurăm că aceste informații vor fi tratate cu confidențialitate absolută. Prin semnarea formularului de preluare, clientul confirmă că a luat cunoștință și acceptă termenii și condițiile serviciului de reparație
 • La momentul predării echipamentului reparat către beneficiar, acesta va fi rugat să semneze un formular de primire, confirmând astfel acceptarea serviciilor efectuate. Fișa de Service completată va fi utilizată drept document de facturare pentru serviciile și piesele utilizate în procesul de reparație.
 • La momentul predării echipamentului reparat către beneficiar, prin semnarea formularului de primire, acesta confirmă că echipamentul a fost returnat cu aceleași caracteristici și configurație cu care a fost predat în service. Orice reclamații privind piese, componente sau subansamble lipsă sau neconforme vor fi considerate nule și fără temei în acest moment.
 • Prestatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele defecte care pot apărea în urma procesului de service, cum ar fi urme fizice mecanice sau chimice rezultate din demontarea, deșurubarea sau desigilarea echipamentului în vederea intervenției asupra acestuia.
 • Prestatorul nu poate fi considerat responsabil pentru alte defecte nespecificate de către beneficiar și descoperite ulterior în timpul procesului de service, precum și pentru eventuale defecte care apar după ce echipamentul a fost returnat beneficiarului, legate de diverse componente sau subansamble ale acestuia
 • Prestatorul nu poate fi considerat responsabil pentru pierderea de date, programe sau alte informații software care pot apărea în timpul procesului de reparație a echipamentelor. Este responsabilitatea exclusivă a clientului să-și asigure salvarea datelor înainte de predarea echipamentului pentru service.
 • În cazul în care beneficiarul solicită în mod explicit ca prestatorul să efectueze salvarea datelor, acesta din urmă nu poate fi considerat responsabil pentru orice eventuale date care pot fi omise sau pierdute în timpul procesului de salvare. Este responsabilitatea beneficiarului să-și asigure că toate datele importante au fost în mod corespunzător salvate înainte de a le încredința prestatorului.
 • Prestatorul nu poate fi considerat responsabil pentru utilizarea de software nelicențiat sau din surse neautorizate pentru echipamentele aflate în service. Este responsabilitatea exclusivă a beneficiarului să se asigure că utilizează software licențiat și legal pentru echipamentele sale. Orice funcționare necorespunzătoare a echipamentului sau eventuale probleme care apar în urma utilizării unui software nelicențiat cad în responsabilitatea beneficiarului.
 • Pentru a asigura calitatea și conformitatea serviciilor, prestatorul nu utilizează software nelicențiat sau din surse neautorizate pentru echipamentele aflate în service. Este angajamentul nostru de a respecta drepturile de autor și de a oferi soluții legale și de înaltă calitate pentru clienții noștri.
 • Nu putem oferi garanții privind compatibilitatea subansamblelor achiziționate de la alte companii. Este posibil ca aceste subansamble să nu se potrivească în mod corespunzător cu specificațiile producătorului și să afecteze performanța echipamentului. În acest caz, nu ne putem asuma responsabilitatea pentru eventualele probleme sau disfuncționalități rezultate din utilizarea acestor subansamble. Recomandăm utilizarea subansamblelor recomandate de producător pentru a asigura compatibilitatea și performanța optimă a echipamentului.

În cazul în care produsele nu sunt ridicate din service în termen de 30 de zile de la primirea notificării cu rezultatul diagnosticului, acestea vor fi considerate abandonate și vor fi predate centrelor de colectare a deșeurilor sau supuse procesului de valorificare. Vă rugăm să aveți în vedere acest aspect și să vă asigurați că veniți să ridicați echipamentul în timp util.