• Proiectare Sisteme de Detecție Incendiu
  Proiectarea unui sistem de detecție incendiu sunt cruciale pentru a asigura ca acesta funcționează în mod optim. Proiectarea implica evaluarea proprietății și determinarea celui mai adecvat sistem de detecție incendiu, în funcție de dimensiunea si specificațiile clădirii.
 • Instalare Sisteme de Detecție Incendiu
  Instalarea este procesul prin care sistemul este conectat și integrat cu proprietatea.Sistemele de detecție incendiu sunt esențiale pentru siguranța si protecția proprietăților. Acestea pot alerta oamenii din interiorul clădirii în cazul unui incendiu, permițându-le sa se evacueze în siguranța și oferind timp suplimentar autorităților pentru a interveni.
 • Mentenanța Sisteme de Detecție Incendiu
  Mentenanța regulata a sistemului de detecție incendiu este esențiala pentru a se asigura ca acesta funcționează în mod corespunzător. Acest lucru poate include verificări și testări periodice, curățarea și înlocuirea componentelor uzate si remedierea oricăror probleme identificate.

Proiectare Detecție Incendiu

 • Societatea noastră este specializată în proiectarea sistemelor de detecție incendiu, oferind servicii complete pentru clienții noștri.
 • Personalul calificat și acreditat este responsabil pentru elaborarea proiectelor aferente sistemelor de detecție incendiu care oferă o metodă eficientă de protecție în interiorul și din jurul proprietății, îmbunătățind siguranța și reduce riscul de incendiu.
 • Sistemele de detecție incendiu sunt esențiale pentru prevenirea și controlul incendiilor, asigurând protecția și siguranța în interiorul și din jurul proprietăților. Proiectarea acestor sisteme este un proces important care trebuie sa respecte legislația în vigoare. Acest lucru este reglementat prin Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, completata prin Legea nr. 28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
 • De asemenea, Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, P118, Partea a III-a și Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, stabilesc cerințele și standardele pentru proiectarea și instalarea sistemelor de detecție incendiu.
 • Proiectarea sistemelor de detecție incendiu implica evaluarea nevoilor specifice ale proprietății, identificarea surselor posibile de incendiu, planificarea locațiilor pentru instalarea detectoarelor și a altor echipamente necesare, precum și asigurarea integrării sistemului cu sistemele de alarmare și de control acces.

Instalare Detecție Incendiu

 • Personalul nostru, cu experiență acumulată în anii de activitate în domeniul sistemelor de detecție incendiu, asigură servicii complete și eficiente, care include instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor de detecție incendiu, fără a necesita intervenții suplimentare sau deplasări inutile din partea beneficiarilor, aceștia primind un sistem gata de utilizare.
 • Societatea noastră pune la dispoziția clienților săi, personal calificat și cu experiență în domeniul sistemelor de securitate, care asigură instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea sistemelor de detecție incendiu. Personalul deține certificat de competență profesională, necesar pentru realizarea acestor lucrări, astfel putem asigura clienților noștri un serviciu de calitate, executat în conformitate cu normele și standardele în vigoare.
 • Instalarea și punerea în funcțiune a acestor sisteme, este realizată cu atenție la detaliu și în conformitate cu cerințele clienților, astfel putem asigura o funcționare optimă și o siguranță sporită pentru proprietatea acestora.

Mentenanța Detecție Incendiu

 • Societatea noastră oferă servicii de service și mentenanță pentru  sistemele de detecție incendiu respectând în mod strict legislația în vigoare, Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
 • Întreținerea unui sistem de detecție incendiu este importantă pentru a vă asigura că este capabil să protejeze eficient o proprietate împotriva incendiilor.
 • Este important sa se mențină și sa se verifice sistemul de detecție incendiu, prin intermediul unui contract de mentenanța cu o societate licențiata, pentru a se asigura funcționarea continua și eficienta acestuia.
 • Prin respectarea legislației și prin asigurarea unei proiectări, instalări și a unei mentenanțe corespunzătoare, sistemele de detecție incendiu pot contribui semnificativ la prevenirea si controlul incendiilor, protejând proprietatea, siguranța și viata oamenilor.
 • Serviciile de service și mentenanță pentru sisteme de detecție incendiu sunt  esențiale pentru asigurarea funcționării optime a sistemelor și se realizează numai prin intermediul unui contract de service, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Prin intermediul acestor servicii, ne asigurăm că sistemele sunt întotdeauna în stare bună de funcționare și în conformitate cu normele legale, asigurând astfel siguranța și protecția proprietății clienților noștri.
 • În conformitate cu Articolul 5.6 din Normativul P118 din 2015, este obligatoriu pentru proprietar sau utilizatorul clădirii echipate cu ISDAI (Instalații de Semnalizare, Detecție și Alarmare a Incendiilor) să contracteze o firmă autorizată pentru întreținerea sistemelor de detecție incendiu.
 • Compania noastră, deține o autorizație IGSU pentru întreținerea sistemelor de detecție incendiu si echipa noastră este dotată cu echipamente specifice acestui tip de serviciu de verificare, întreținere și reparare a sistemelor de detecție incendiu.
 • Pentru a se asigura că sistemele și instalațiile de detectare funcționează conținu și corect, acestea trebuie să fie verificate și întreținute periodic, procedura se aplicată imediat după ce se semnează procesul verbal de punere în funcțiune a ISDAI.

Acreditari și Certificări

Detectie Incendiu Braila
 • InfoCalc este o companie autorizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) din România pentru a efectua activități de proiectare, instalare și întreținere a sistemelor de detecție incendiu. Acest lucru înseamnă că compania are toate acreditările necesare pentru a executa aceste activități în conformitate cu standardele și regulile impuse de IGSU.
 • Obținerea licenței de la IGSU asigură clienților noștri că sistemele noastre de detecție incendiu sunt proiectate, instalate, și întreținute în conformitate cu standarde de calitate și siguranță.