Termeni Folosiți în Sisteme de Alarmare la Incendiu

sisteme de akarma la foc

Termeni Folosiți în Sisteme de Alarmare la Incendiu

Bine ați venit la secțiunea de Termeni Folosiți în Sisteme de Alarmare la Incendiu! Aici veți găsi o listă de termeni cheie utilizați în domeniul sistemelor de alarmare la incendiu, precum și o explicație a acestora. Aceste termeni vor fi folosiți în contextul discuțiilor noastre referitoare la sistemele de alarmare la incendiu și vor ajuta la înțelegerea mai bună a acestui subiect. Sistemele de alarmare la incendiu sunt esențiale pentru siguranța dvs. și a proprietății dvs. și pot include detectoare de fum, dispozitive de evacuare vocală și butoane de panică. Sperăm că acest ghid va fi util pentru dvs. atunci când navigați prin lumea complexă a sistemelor de alarmare la incendiu și vă va ajuta să luați cele mai bune decizii pentru protejarea proprietății dvs. și a siguranței dvs. personale.

1. Detector de fum optic = componentă a sistemului de detectare a incendiului care conţine cel putin un senzor şi care, constant sau la intervale regulate, monitorizează cel puţin un parametru fizic şi/sau chimic asociat cu incendiul şi care furnizează cel puţin un semnal corespunzător la echipamentul de control şi semnalizare

2. Detector de căldură = detector care răspunde la o creștere de temperatură

3. Detector de fum cu camera de ionizare = detector sensibil la produse de combustie capabile să afecteze curenții de ionizare din interiorul detectorului.

4. Detector optic de fum = detector sensibil la produse de combustie capabile să afecteze absorbția sau difuzia unei radiații în domeniul infraroșu, vizibil şi/sau ultraviolet al spectrului electromagnetic.

Detectoarele de fum pot fi clasificate după cum urmează:

detector de fum cu camera de ionizare: Detector sensibil la produse de combustie capabile să afecteze curenţii de ionizare din interiorul detectorului.
detector optic de fum: Detector sensibil la produse de combustie capabile să afecteze absorbţia sau difuzia unei radiaţii în domeniul infrarosu, vizibil şi/sau ultraviolet al spectrului electromagnetic.

5. Detector de gaz = detector sensibil la produse de combustie şi/sau descompunere termică.

6. Detector de flacăra = detector care răspunde la radiaţia electromagnetică emisă de flăcările unui incendiu.

7. Detector multi senzor = detector care răspunde la mai mult de un parametru al incendiului.

8. Detector static = detector care iniţiază o alarmă când mărimea parametrului măsurat depăşeste o anumită valoare, pentru un timp suficient.

9. Detector diferenţial = detector care iniţiază o alarmă când diferenţa (în mod normal mică) între mărimile parametrului măsurat în două sau mai multe locuri depăşeşte o anumită valoare, pentru un timp suficient.

11. Detector de rata de creștere (velocimetric) = detector care iniţiază o alarmă când rata de schimbare a parametrului măsurat cu timpul depăşeşte o anumită valoare, pentru un timp suficient.

11. Detector punctual = detector care răspunde la parametrul sesizat în vecinătatea unui punct fix.

12. Detector multipunctual = detector care răspunde la parametrul sesizat în vecinătatea unui număr de puncte fixe.

13. Detector liniar = detector care răspunde la parametrul sesizat în vecinatatea unei linii continue.

14. Detector resetabil = detector care, după răspuns, poate fi trecut din starea sa de alarmă în starea sa normală de veghe, din momentul în care condiţiile care au declanşat intrarea lui în stare de alarmă încetează, fără a fi necesar să se înlocuiască unul din elementele sale.

Un detector resetabil poate fi clasificat după cum urmează:

detector autoresetabil: Detector resetabil care trece automat el însuşi în starea sa normala de veghe.
detector resetabil de la distanţă: Detector resetabil care poate fi trecut în starea sa normală de veghe printr-o operaţie efectuată de la distanţă.
detector resetabil local: Detector resetabil care poate fi trecut în starea sa normală de veghe printr-o operaţie manuală efectuată la detector.

15. Detector neresetabil (cu elemente schimbabile) = detector la care, după răspuns, trebuie înlocuite una sau mai multe componente pentru a trece în starea sa normală de veghe.

16. Detector neresetabil (fara elemente schimbabile) = detector care, după răspuns, nu mai poate fi trecut în starea sa normală de veghe.

detector amovibil: detector care este proiectat astfel încât să permită cu uşurinţă demontarea din poziţia sa normală de funcţionare pentru scopuri de mentenanţă şi întreţinere.
detector inamovibil: detector la care modul de montare este astfel încât demontarea uşoară din poziţia sa normală de funcţionare, pentru scopuri de mentenanţă şi întreţinere, nu este posibilă.

17. Detector cu două stări = detector care generează una din cele două stări de ieşire relativ la conditiile de „veghe” sau „alarmă de incendiu”.

18. Detector multistare = detector care generează o stare de ieşire dintr-un număr limitat (mai mare de două) în legatură cu condiţiile de „veghe”, „alarmă de incendiu” sau cu alte condiţii anormale.

19. Detector analogic = detector care generează un semnal de ieşire ce reprezintă valoarea parametrului sesizat.

20. Sirena de incendiu = componentă a sistemului de alarmă incendiu neinclusă în echipamentul de control şi semnalizare, care este utilizată pentru a avertiza starea de incendiu, de exemplu o sirenă sau un semnalizator optic.

21. Buton de incendiu = componentă a unui sistem de detectare şi de alarmă incendiu care este utilizată pentru semnalizarea manuală a unei alarme.

22. Dispozitiv de transmisie alarmă la incendiu = echipament intermediar care transmite un semnal de alarmă de la un echipament de control şi semnalizare la o statie de recepţie a alarmei .

23. Staţie de recepţie alarmă la incendiu = staţie de la care pot fi iniţiate în orice moment măsuri necesare de protecţie la incendiu şi de intervenţie la incendiu.

24. Comanda sistemelor automate de intervenţie împotriva incendiului = un dispozitiv automat folosit pentru acţionarea unui echipament automat de protecţie împotriva incendiului, după recepţia unui semnal de la echipamentul de control şi semnalizare.

25. Echipament de protecţie împotriva incendiului = echipament automat de control şi de intervenţie împotriva incendiului, de exemplu o instalatie de stingere.

26. Dispozitiv de transmisie semnal de defect = echipament intermediar care transmite un semnal de defect de la echipamentul de control şi semnalizare la o staţie de recepţie semnal de defect.

27. Staţie de recepţie semnal de defect = un centru de la care pot fi iniţiate măsurile corective necesare.

28. Echipament de alimentare cu energie = componenta unui sistem de detectare si de alarmă incendiu care alimentează cu energie echipamentul decontrol şi semnalizare şi acele componente alimentate cu energie de echipamentul de control şi semnalizare. Echipamentul de alimentare cu energie poate include multiple surse de alimentare (de exemplu sursa principala – reţea şi sursa de rezervă).

29. Elemente pentru conectare = toate elementele care formează legăturile între diferitele componente ale unui sistem de detectare şi de alarmă incendiu.

30. Detector de fum autonom(wireless) = dispozitiv care dispune de alimentare locală (baterii) care conţine elemente de detecţie a fumului şi care este proiectat pentru declanşarea unei alarme de incendiu în aplicatii casnice.

31. Detector de gaz autonom(gpl, butan) = dispozitiv care dispune de alimentare locală (baterii) care conţine elemente de detecţie a gazalui şi care este proiectat pentru a preveni scaparile necontrolate de gaz în aplicatii casnice.

32.Centrala de incendiu = staţie de la care pot fi iniţiate în orice moment măsuri necesare de protecţie la incendiu şi de intervenţie la incendiu.

33. Sistem de comandă a sistemelor automate de intervenţie împotriva incendiului = un dispozitiv automat folosit pentru acţionarea unui echipament automat de protecţie împotriva incendiului, după recepția unui semnal de la echipamentul de control şi semnalizare