Termeni Folosiți în Sisteme de Alarmă

sisteme alarma

Termeni Folosiți în Sisteme de Alarmă

Bine ați venit la secțiunea de Termeni Folosiți în Sisteme de Alarmă! Aici veți găsi o listă de termeni cheie utilizați în domeniul sistemelor de alarmă, precum și o explicație a acestora. Aceste termeni vor fi folosiți în contextul discuțiilor noastre referitoare la sistemele de alarmă și vor ajuta la înțelegerea mai bună a acestui subiect. Sperăm că acest ghid va fi util pentru dvs. atunci când navigați prin lumea complexă a sistemelor de alarmă și vă va ajuta să luați cele mai bune decizii pentru protejarea proprietății dvs. și a siguranței dvs. personale.

1. PGM-urile = sunt niște mici relee programabile (de obicei open-colector dintr-un tranzistor) ce închid sau deschid un contact.

2. Modul radio = permit extinderea facilităților unei centrale cablate în zona radio: adăugarea de periferice radio (detectori, telecomenzi, sirene, tastaturi), extinderea zonei de acoperire (repetoare radio) etc.

3. Comunicator GSM = este dezvoltat pentru a realiza o transmisie rapidă a mesajelor de alarmă de la centralele antiefracţie direct spre utilizatorul final, utilizând reţeaua GSM și orice cartelă SIM cu opțiunile apel vocal și SMS activate.

4. Sistem de securitate = ansamblul de echipamente electronice, de natură să asigure o protecție corespunzătoare obiectivelor și persoanelor, acesta poate fi: anti efracție, anti incendiu, TVCI, acces controlat.

5. Centrala de alarmă = este componenta de bază a unui sistem de alarmă și este specializată în supravegherea semnalelor de stare venite de la detectori specializați și în raportarea schimbărilor de stare.

6. Senzor = echipament electronic de detecție specializat (mișcare, geam spart, fum, vibrații, inundație, gaz, etc.)

7. Tastatura = echipamentul electronic care permite acțiunile de armare/dezarmare, programare aunui sistem de securitate.

8. Sirena = este elemental de avertizare audio și/sau optic.

9. Wireless = comunicarea echipamentelor electronice pe unde radio.

10. Un senzor de mișcare PIR (Passive Infrared) = monitorizează emisiile în infraroşu din câmpul său vizual şi trimite semnal către placa conectată atunci când detectează mișcare. Din punctul de vedere al platformei Arduino, un senzor PIR se comportă la fel cu un buton.

11. PIR = pasiv infrared (detecție în infraroșu) = Acest dispozitiv funcționează detectând razele infraroșii emise de corpul uman (căldura acestuia).

12. Detectoarele duale PIR+MW = combină cele doua tehnoogii de detecție pentru a reduce pe cât posibil alarmele false. Prin utilizarea logicii „si” se obține un detector mai puțin sensibil, a cărui arie de detecție este delimitată de granițele naturale existente (pereți, geamuri), insensibil la curenți de aer ceea ce determina o rată foarte redusă a alarmelor false.

13. Componenta cu microunde MW = detectoarele cu microunde sunt senzori activi care generează un câmp electromagnetic în spațiul protejat. Orice mișcare a unui corp care reflectă radiația electromagnetică este sesizată și generează alarma. Detectoarele cu microunde se pot utiliza atât la interior cât și la exterior, nefiind sensibile la variații termice sau curenți de aer.

14. Zona de intrare = zona de conectare a perifericelor centralei anti efracție(mișcare, geam spart, fum, vibrații, inundație, gaz, etc.)

15. Contact magnetic = se pune pe ușa de intrare( ușa lângă care vine pusă tastatură) oferă un timp programabil de dezarmare a alarmei.

Control Acces1. Cititor stand alone = este un echipament care asigură accesul în încăperi pe bază de cartelă de proximitate. Datorită lipsei contactelor mecanice, proprii altor tipuri de cartele acest echipament prezintă o fiabilitate deosebită și o durată de funcționare ridicată. Aceste avantaje îl fac potrivit pentru utilizarea în locuri cu circulație intensă(nu prezintă uzură în timp). Sistemul este format dintr-un cititor de proximitate cu controller inclus care memorează codurile cartelelor. Cititorul de proximitate poate fi montat pe perete sau îngropat sub tencuiala. La prezentarea unei cartel de proximitate valide in fata cititorului(3-10cm),controller-ul dă un semnal de deschidere a ușii. Pe lângă varianta”stand-alone” se poate oferi și varianta “tandem” pentru cazul în care se dorește controlul unei căi de acces în ambele sensuri.

2. Cititor de proximitate = este folosit ca și comandă de ieșire în sisteme de control acces. Conectat la sistemele autonome înregistrează ieșirea și permite funcționarea sistemului ca și Antipassback.

3. Buton de ieșire = în sisteme de control acces, pentru deschiderea ușilor cu încuietori electrice (electromagneți, bolturi electrice etc.), în caz de urgență.

4. Control rond = este destinată verificării personalului care desfășoară activități de patrulare în teren sau incinte, pe baza unui traseu și a unui program orar prestabilit.

Aplicații specific ale acesteia pot fi:

-control al rondului personalului de pază însărcinat cu patrularea în punctele cheie ale perimetrelor monitorizate, spre exemplu platforma de producție, campusuri universitare, etc;
-control al rondului personalului de asistentă medicală în spitale;
-control al mentenanței și inspecției echipamentelor sau utilajelor aflate pe perimetre extinse;
control al traseelor de livrare mărfuri, s.a.m.d.

5. Cititor biometric = sunt o alternativă modernă de securizare a intrărilor, securizare realizată prin folosirea sistemului dual de control al accesului (PIN/PROX si amprentă digitală).

6. Turnichet = sunt dispozitive electromecanice gândite să împarta fluxul de persoane la unu (o singură persoană poate trece prin turnichet la un moment dat). Mai mulți turnicheți aliniați pot forma căi de trecere, fără a mai fi necesara instalarea unor bariere de ghidaj suplimentare. Turnicheții și porțile batante sunt compatibile cu orice tip de aplicație electronică de acces control.

7. Centrala control acces = dispozitiv de comandă pentru cititoare de proximitate, electromagneți

8. Electromagnet = dispozitiv de reținere al unei uși atunci când primește alimentare / este întreruptă alimentarea cu energie.

Sisteme Alarmare Incendiu1. Detector de fum optic = componentă a sistemului de detectare a incendiului care conţine cel putin un senzor şi care, constant sau la intervale regulate, monitorizeazăcel puţin un parametru fizic şi/sau chimic asociat cu incendiul şi care furnizeazăcel puţin un semnal corespunzător la echipamentul de control şi semnalizare

2. Detector de caldură = detector care răspunde la o creştere de temperatură

3. Detector de fum cu camera de ionizare = detector sensibil la produse de combustie capabile să afecteze curenţii de ionizare din interiorul detectorului.

4. Detector optic de fum = detector sensibil la produse de combustie capabile să afecteze absorbţia sau difuzia unei radiaţii în domeniul infrarosu, vizibil şi/sau ultraviolet al spectrului electromagnetic.

Detectoarele de fum pot fi clasificate după cum urmează:

detector de fum cu camera de ionizare: Detector sensibil la produse de combustie capabile să afecteze curenţii de ionizare din interiorul detectorului.
detector optic de fum: Detector sensibil la produse de combustie capabile să afecteze absorbţia sau difuzia unei radiaţii în domeniul infrarosu, vizibil şi/sau ultraviolet al spectrului electromagnetic.

5. Detector de gaz = detector sensibil la produse de combustie şi/sau descompunere termică.

6. Detector de flacară = detector care răspunde la radiaţia electromagnetică emisă de flăcările unui incendiu.

7. Detector multisenzor = detector care răspunde la mai mult de un parametru al incendiului.

8. Detector static = detector care iniţiază o alarmă când mărimea parametrului măsurat depăşeste o anumită valoare, pentru un timp suficient.

9. Detector diferenţial = detector care iniţiază o alarmă când diferenţa (în mod normal mică) între mărimile parametrului măsurat în două sau mai multe locuri depăşeşte o anumită valoare, pentru un timp suficient.

11. Detector de rata de creştere (velocimetric) = detector care iniţiază o alarmă când rata de schimbare a parametrului măsurat cu timpul depăşeşte o anumită valoare, pentru un timp suficient.

11. Detector punctual = detector care răspunde la parametrul sesizat în vecinătatea unui punct fix.

12. Detector multipunctual = detector care răspunde la parametrul sesizat în vecinătatea unui număr de puncte fixe.

13. Detector liniar = detector care răspunde la parametrul sesizat în vecinatatea unei linii continue.

14. Detector resetabil = detector care, după răspuns, poate fi trecut din starea sa de alarmă în starea sa normală de veghe, din momentul în care condiţiile care au declanşat intrarea lui în stare de alarmă încetează, fără a fi necesar să se înlocuiască unul din elementele sale.

Un detector resetabil poate fi clasificat după cum urmează:

detector autoresetabil: Detector resetabil care trece automat el însuşi în starea sa normala de veghe.
detector resetabil de la distanţă: Detector resetabil care poate fi trecut în starea sa normală de veghe printr-o operaţie efectuată de la distanţă.
detector resetabil local: Detector resetabil care poate fi trecut în starea sa normală de veghe printr-o operaţie manuală efectuată la detector.

15. Detector neresetabil (cu elemente schimbabile) = detector la care, după răspuns, trebuie înlocuite una sau mai multe componente pentru a trece în starea sa normală de veghe.

16. Detector neresetabil (fara elemente schimbabile) = detector care, după răspuns, nu mai poate fi trecut în starea sa normală de veghe.

detector amovibil: detector care este proiectat astfel încât să permită cu uşurinţă demontarea din poziţia sa normală de funcţionare pentru scopuri de mentenanţă şi întreţinere.
detector inamovibil: detector la care modul de montare este astfel încât demontarea uşoară din poziţia sa normală de funcţionare, pentru scopuri de mentenanţă şi întreţinere, nu este posibilă.

17. Detector cu două stări = detector care generează una din cele două stări de ieşire relativ la conditiile de „veghe” sau „alarmă de incendiu”.

18. Detector multistare = detector care generează o stare de ieşire dintr-un număr limitat (mai mare de două) în legatură cu condiţiile de „veghe”, „alarmă de incendiu” sau cu alte condiţii anormale.

19. Detector analogic = detector care generează un semnal de ieşire ce reprezintă valoarea parametrului sesizat.

20. Sirena de incendiu = componentă a sistemului de alarmă incendiu neinclusă în echipamentul de control şi semnalizare, care este utilizată pentru a avertiza starea de incendiu, de exemplu o sirenă sau un semnalizator optic.

21. Buton de incendiu = componentă a unui sistem de detectare şi de alarmă incendiu care este utilizată pentru semnalizarea manuală a unei alarme.

22. Dispozitiv de transmisie alarmă la incendiu = echipament intermediar care transmite un semnal de alarmă de la un echipament de control şi semnalizare la o statie de recepţie a alarmei .

23. Staţie de recepţie alarmă la incendiu = staţie de la care pot fi iniţiate în orice moment măsuri necesare de protecţie la incendiu şi de intervenţie la incendiu.

24. Comanda sistemelor automate de intervenţie împotriva incendiului = un dispozitiv automat folosit pentru acţionarea unui echipament automat de protecţie împotriva incendiului, după recepţia unui semnal de la echipamentul de control şi semnalizare.

25. Echipament de protecţie împotriva incendiului = echipament automat de control şi de intervenţie împotriva incendiului, de exemplu o instalatie de stingere.

26. Dispozitiv de transmisie semnal de defect = echipament intermediar care transmite un semnal de defect de la echipamentul de control şi semnalizare la o staţie de recepţie semnal de defect.

27. Staţie de recepţie semnal de defect = un centru de la care pot fi iniţiate măsurile corective necesare.

28. Echipament de alimentare cu energie = componenta unui sistem de detectare si de alarmă incendiu care alimentează cu energie echipamentul decontrol şi semnalizare şi acele componente alimentate cu energie de echipamentul de control şi semnalizare. Echipamentul de alimentare cu energie poate include multiple surse de alimentare (de exemplu sursa principala – reţea şi sursa de rezervă).

29. Elemente pentru conectare = toate elementele care formează legăturile între diferitele componente ale unui sistem de detectare şi de alarmă incendiu.

30. Detector de fum autonom(wireless) = dispozitiv care dispune de alimentare locală (baterii) care conţine elemente de detecţie a fumului şi care este proiectat pentru declanşarea unei alarme de incendiu în aplicatii casnice.

31. Detector de gaz autonom(gpl, butan) = dispozitiv care dispune de alimentare locală (baterii) care conţine elemente de detecţie a gazalui şi care este proiectat pentru a preveni scaparile necontrolate de gaz în aplicatii casnice.

32.Centrala de incendiu = staţie de la care pot fi iniţiate în orice moment măsuri necesare de protecţie la incendiu şi de intervenţie la incendiu.

33. Sistem de comandă a sistemelor automate de intervenţie împotriva incendiului = un dispozitiv automat folosit pentru acţionarea unui echipament automat de protecţie împotriva incendiului, după recepţia unui semnal de la echipamentul de control şi semnalizare.