GARANȚIE ȘI SERVICE

PROCEDURA TRIMITERII PRODUSELOR ÎN GARANȚIE

La aducerea / expedierea produsului pentru garanție te rugăm să ne comunici numărul cererii de service alocat după completarea Formularului de Service de mai jos.
– în cazul produselor expediate prin firmele de curierat rapid vă rugăm să mentionați pe scrisoarea de transport (AWB) Nr. Cererii de Service primit în urmă completării Formularului de Service.
Produsele aduse sau expediate în atenția departamentul de service trebuiesc să fie complete, să conțina toate accesoriile (recomandăm să fie aduse / expediate în ambalajul original sau un ambalaj adecvat) și însoțite de o copie a facturii fiscale de achiziție, a certificatului de garanție original al producătorului / importatorului, precum certificatul de garanție în original emis de Infocalc.ro.
Produsele care necesită acordarea garanției pot fi expediate la adresa: S.c. Infocalc Reparații S.r.l. – B-dul Dorobanților, nr. 435, Bl. A1, Sc. 3, Parter, Brăila – DEPARTAMENTUL DE SERVICE
Plata transportului pentru produsele trimise în service (tur-retur) în vederea soluționarii garanției revine în sarcina cumpărătorului și expedierea se poate face prin intermediul firmelor de curierat.
În eventualitatea în care solicitarea de garanție este nejustificată, iar produsul funcționeaza conform specificațiilor producătorului, solicitantul va achita costul de diagnosticare a produsului, stabilit de unitatea de service autorizată după verificare.

MENȚIUNI IMPORTANTE
Programele și informațiile salvate pe medii de stocare pot fi șterse / pierdute în timpul operațiunilor de service. Vă recomandăm realizarea de back-up periodic.
Produsele neridicate de la unitatea de service în termen de 30 de zile de la finalizarea operațiunilor vor fi declarate abandonate.
ATENȚIE!
Produsele se trimit în service doar dacă ați completat formularul de service.
Garanția produselor nu este transmisibilă și Infocalc.ro are obligația contractuală doar față de titularul facturii de achiziție.
Numai cererile scrise se vor lua în considerare!
Nu trimiteți colete către firma noastră fără a primi un număr la cererea de service.
Alături de datele de expediție, trebuie să menționați pe colet numărul de înregistrare primit în urmă solicitării trimise.
Toate produsele sunt însoțite de factură și certificat de garanție.
Pierderea certificatului de garanție sau a facturii duce la pierderea garanției. Ștergerea seriei (serial number S/N) partială sau totală de pe produse duce la pierderea garanției.
Nu eliberăm duplicate pentru certificatele de garanție.

FORMULAR GARANȚIE

GARANȚIE Produselor

1. Garanția se acordă pentru 12, 24 sau 36 de luni persoanelor fizice cu excepția anumitor produse cu durata de viață scurtă cum ar fi acumulatorii care beneficiază doar de 6 luni garanție.
2. Produsele care urmează a fi schimbate/returnate în perioada de garanție se trimit către punctul de lucru al VÂNZĂTORULUI împreună cu certificatul de garanție în original și o copie a facturii care atestă cumpărarea lor.
Cheltuielile de transport vor fi suportate în totalitate de către Cumpărător.
3. Vânzătorul nu are obligația acordării garanției în cazul în care produsele au fost manevrate sau depozitate în mod necorespunzător de către comparator sau de către societățile de curierat sau au fost utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate, montate greșit, au suferit șocuri electrice, mecanice sau termice, au fost scufundate în apă, au intrat în contact cu substanțe care nu sunt necesare în procesul de montare.
Nerespectarea condițiilor enumerate mai sus duce la pierderea garanției.
3. După ce colegii din service au diagnostificat produsul, acesta se va repara sau se va înlocui sau veți primi banii înapoi în termen de 15 zile calendaristice de la dată intrării în service. Pentru a află stadiul reparației va rugăm să trimiteți un mail către adresa service@infocalc.ro.
4. Produsele comercializate pe Infocalc.ro provin din surse autorizate de producători sau direct de la producători și beneficiază de garanție națională susținută de unități service autorizate ale partenerilor Infocalc.ro sau ale producătorilor.
5. În cazul persoanelor juridice (acestea nu au calitate de consumator) perioada de garanție este de 12 luni pentru produsele de folosință îndelungată și între 0-12 luni pentru restul, iar termenul de aducere la conformitate pentru produse este de maxim 30 zile.
6. În cazul certificatelor de garanție emise de producător sau importator, produsele beneficiază de garanție în rețelele de service ale acestora, în centrele menționate explicit în certificate; produsul reclamat defect poate fi prezentat direct la cel mai apropiat centru de service prevăzut în certificat.
Această unitate de service va prelua întreagă responsabilitate a rezolvării garanției.
Condițiile de acordare a garanțiilor, în acest caz, pot varia în funcție de producător și sunt stabilite în politicile comerciale ale acestora, la nivel național.
7. Totodată InfoCalc.ro răspunde privind garanția legală de conformitate, în calitate de vânzător conform prevederilor legale.
În cazul în care durata medie de utilizare a unui produs este mai mică de 2 ani, garanția de conformitate se reduce la acea perioada.
8. Termenii și condițiile de garanție sunt în conformitate cu prevederile legale specificate de ordonanță Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora. Perioada de garanție este menționată în certificatul emis de producător/importator și începe să curgă de la dată înscrisă în factură de achiziție, de asemenea această perioada este confirmată și de certificatul de garanție aferent facturii fiscale emis de InfoCalc.ro
9. Durata termenului de garanție se prelungește cu timpul scurs de la dată la care s-a adus la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate sau s-a predat produsul persoanei desemnate de către acesta până la dată aducerii produsului în stare normală de utilizare, respectiv dată notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.
10. Termenul maxim de soluționare este de 15 zile calendaristice de la dată la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare. După aducerea produsului la conformitate, acesta poate fi ridicat direct de la puctul de lucru al Infocalc.ro sau puteți solicită expedierea acestuia prin curier.
11.Responsabilitățile clientului
Condițiile de garanție nu se aplică pentru problemele sau daunele cauzate de client sau în circumstanțe cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele:
– s-a intervenit asupra produsului, a fost reparat și/sau modificat de personal neautorizat;
– numărul de serie al produsului (S/N – „serial number”) componentele sau accesoriile au fost modificate, anulate sau eliminate;
– sigiliile pentru garanție au fost rupte sau schimbate;
– produsul prezintă defecte fizice: lovituri, crăpături, ciobiri, rugină sau prezintă urme utilizare în condiții neadecvate: tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatura și presiune, manipulare incorectă, setări și instalări incorecte, virusari, rescrieri de BIOS, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, etc;
– incapacitatea de utilizare din cauza parolelor sau a măsurilor de securitate uitate sau pierdute