aLARMA LA iNCENDIU
Proiectare, Instalare și Mentenanță

– Proiectare
Societatea noastră este licențiata pentru activitatea de proiectare a sistemelor de alarmare la incendiu cu personal calificat și avizat ce asigură servicii de elaborare a proiectelor pentru sistemele de alarmă în caz de incendiu și sisteme de protecție civilă.
Proiectele sunt elaborate în concordanță cu legislația din domeniu:
– Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
– Legea nr. 28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
– Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, P118, Partea a III-a.
– Legea nr.481/2004 privind protecția civilă,

– Instalare
Personalul calificat și cu experiență cumulată în anii de activitate în domeniul sistemelor de securitate asigură instalarea, punerea în funcțiune a sistemelor alarmare la incendiu și a sisteme de protecție civilă.
Lucrările de instalare a sistemelor efectuate numai de către personal care deţine certificat de competenţă profesională în acest sens.

– Service și Mentenanță
În conformitate cu legislația în vigoare societatea noastră asigură servicii de service și mentenanță pentru sisteme alarmare la incendiu și protecție civilă iar lucrările de întreţinere a sistemelor sunt efectuate numai de către personal care deţine certificat de competenţă profesională în acest sens.
Activitatea de service şi mentenanţă se desfăşoară numai pe baza de contract.
Reviziile tehnice periodice (cel puţîn odată semestrial) includ toate operaţiunile necesare pentru menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor tehnice instalate la parametri proiectaţi.